Tomaž Orešič
energetski blog / energy blog

Trg mora biti! (intervju Energetika.net)

Tomaž Orešič, direktor v družbi EFT Group za področje zahodne in centralne Evrope, se na svojem blogu predstavlja kot »zagovornik odprtega, liberaliziranega in dejansko delujočega trga električne energije«. Znano je, da je EFT Group najbolj aktiven prav v regiji jugovzhodne Evrope, ki takšnega trga (še) nima. Sogovornik je v širši javnosti znan kot ministrski kandidat za gospodarski resor bivše vlade, v energetiki pa med drugim tudi kot organizator dolgoletne mednarodne konference Energija (letos bo Energija12). Z njim smo govorili o elektroenergetski situaciji doma in v regiji, kot nadzornika Geoplina pa smo ga povprašali tudi o (ne)delovanju slovenskega trga z zemeljskim plinom.
Ali kot zagovornik odprtega trga menite, da je dobro, da se tudi sistemski operaterji vedejo tržno, denimo pri zakupu terciarne rezerve?
Če govorimo o Elektru Slovenije (Eles), moramo najprej vedeti, da je njegova vloga zelo odgovorna, saj je na prvem mestu med tistimi, ki so odgovorni za zanesljivo in varno oskrbo z električno energijo. Sistemska rezerva je ena od stvari, ki jih mora Eles zagotoviti, pri čemer mora seveda upoštevati energetsko in ostalo predmetno regulativo ter tudi tehnične karakteristike združenja ENTSO-E. Znotraj teh omejitev trg seveda mora delovati in ne pristajam na tezo, da trg deluje takrat, kadar nam to ustreza. Z vstopom v EU smo pač sprejeli določena načela in eno od teh je načelo svobodne trgovine.
Pogosto se prav v primeru zakupa sistemske rezerve omenja brestaniška termoelektrarna, ki da naj bi imela v osnovi prav to vlogo.
Termoelektrarna Brestanica bo zagotovo igrala pomembno vlogo v prihodnosti, ko bo potreb po sistemskih rezervah v Sloveniji še več. Ta elektrarna je že danes pomemben energetski objekt, ki lahko svoje sistemske storitve oz. proizvod ponuja na trgu. Ne nazadnje je bila po investicijskem programu in energetskem dovoljenju elektrarna zgrajena z namenom proizvodnje za trg.
Pa lahko preživi do takrat?
To je vprašanje za lastnika, ki je zadolžen za dolgoročno konkurenčnost sredstev ter za upravljanje z lastnim proizvodnim portfeljem. Vselej pač upravlja s proizvodnim portfeljem tako, da optimalno, glede na potrebe in mejne stroške aktivira posamezne proizvodne agregate.
Glede čezmejnih prenosnih kapacitet nam je pred kratkim Aleksander Mervar, drugi mož Elesa, dejal, da »v naši regiji vlada res nenavadna situacija, saj je cena megavatne ure na leipziški borzi 49 evrov, na italijanskem trgu pa se vrti pri približno 71 evrih«. Tako je na avstrijsko-slovenski meji precej razgibano stanje; sam pa je ob tem izrazil skrb, »da se bomo, če bodo vladale take razlike, v Sloveniji bolj približali italijanskim kot pa nemškim cenam«. Kaj sami pričakujete?
Ravno to sušno obdobje, ki traja pravzaprav že od sredine leta 2011, nam je nalilo čistega vina in nam pokazalo, kje se sploh nahajamo na področju elektroenergetike. Dejstvo je, da glede na stanje prenosnih kapacitet in energetske bilance posameznih držav okoli Slovenije spadamo v balkansko območje in z njim delimo skupno usodo. Ta skupna usoda držav od Slovenije in Madžarske do Grčije je negativna energetska bilanca oz. uvozna odvisnost, omejene prenosne zmogljivosti iz srednje Evrope in velika odvisnost od hidrologije. Glavni problem pa je negativna energetska bilanca celotne regije. Bojim se, da bo ta trend tudi v prihodnje negativen, saj smo priča rasti rabe energije, načrtovanemu zapiranju starih proizvodnih objektov, predvsem pa premajhni investicijski aktivnosti, kar se tiče novih proizvodnih zmogljivosti.

»Regija jugovzhodne Evrope je okoli 25-odstotno odvisna od električne energije iz hidroelektrarn, tako da ima suša velik vpliv na cene električne energije na regionalnem trgu. Lani se je uvozna odvisnost regije še povečala, znašala je že 10 teravatnih ur, to pa bo v prihodnje še povečalo pritisk na prenosne kapacitete iz srednje Evrope, kar bo posledično vplivalo na dvig cen čezmejnih kapacitet.«

Celoten intervju je dosegljiv na Energetiki.NET.
Za dostop do vsebin Energetike.NET morate biti registrirani, pri čemer je 24-urna registracija brezplačna. Registrirate se lahko TUKAJ ali pa se obrnete na urednistvo@energetika.net.