Tomaž Orešič
energetski blog / energy blog

This Year’s Energija12 site just launched

The web site for the 8th consecutive Energija12 has just been launched. The detailed programme will be published shortly. I kindly ask you to follow the updates. Read more »

Najvišja bonitetna ocena Dun & Bradstreet za EFT Group

Po oceni Dun & Bradstreet spada EFT Group med podjetja prve kategorije, ki za financerje predstavljajo najmanjša možna tveganja pri poslovanju. Bonitetna ocena EFT Group Read more »

Smart Utilities CEE

At Smart Utilities CEE we are going to set the 2012 roadmap towards smart utility deployment, envisage future energy infrastructure investment priorities and explore the strategic opportunities for the CEE region in the field of smart metering and smart grids (http://bit.ly/J0sByO). One of the biggest challenges of the EU energy sector is to change the current unfavorable CEE energy market ... Read more »

TV komentar na temo cen električne energije

Komentar na poročilih TV Slovenija dne 2.aprila 2012 (prispevek od 08:50 naprej) Read more »

Instability and vulnerability of the regional energy market

Published April 2nd 2012 on Energetika.net SEE In 2010, South East Europe reported the biggest volume of hydroelectric production in the last 15 years. Then in 2011, it had to pay for this. Water levels in the region were historically low. More specifically, hydroelectric production in the last quarter was 52% below the 15-year average and 17% lower than the absolute minimum for the period. A... Read more »

Negotovost in ranljivost regionalnega energetskega trga

Objavljeno dne 2.aprila 2012 na energetskem portalu Energetika.net Medtem ko je jugovzhodna evropska regija v letu 2010 beležila največjo hidroproizvodnjo v zadnjih 15-ih letih, je leta 2011 prišel pravi račun. V regiji smo bili priča zgodovinsko nizki hidrologiji, konkretneje: v zadnjem kvartalu je bila hidroproizvodnja za 52 % nižja od 15-letnega povprečja in 17 % nižja od absolutneg... Read more »

Short interview on hydrology, needed investments, expectations regarding long-term energy policy and pricing in the region and beyond

BSPnews-March2012 Read more »

Nova resolucija o konkurenčnejšem evropskem gospodarstvu do leta 2050

Evropski parlament je včeraj sprejel nezavezujočo resolucijo o konkurenčnejšem evropskem gospodarstvu do leta 2050, gospodarstvu ki bo bistveno manj odvisno od fosilnih goriv (resolucija). Poleg ambicioznih ciljev vzpostavljanja nizkoogljične družbe postavlja tudi usmeritve za zmanjšanje emisij CO2 do leta 2030 za najmanj 40%, do 2040 za 60% ter do leta 2050 za najmanj 80%. Potem, ko je m... Read more »