Tomaž Orešič
energetski blog / energy blog

Interview with Tomaž Orešič by Alenka Žumbar for www.energetika.net

Tomaž Orešič, EFT’s new Group Head of Marketing – Central and Western Europe, about company’s presence in south east Europe and development of energy market. Tomaž Orešič, previously board member of Elektro Maribor, took the post of Marketing Director in the international company EFT for central and western Europe in EFT’s new office in Maribor. He told us more about the company, p... Read more »

Electricity price expectations for Slovenia in 2008

Slovene companies, above all the industrial ones, for which the energy prices are of great importance, have been facing a very unpleasant electricity price rise in the last two years. More reasons have contributed to this situation and in order to predict the further development we shall examine them carefully. Generally we can set four price drivers:  the Slovene energy balance, the condi... Read more »

Dobiček v energetskih podjetjih – kaj je to?

Prav izstopajoče je splošno prepričanje glede osnovnega poslanstva energetskih podjetij. Predvsem izstopajoče drugačno od dojemanja v nam primerljivih, ‘wanna be’ primerljivih ali kar na splošno v Evropskih državah.  Glavni problem seveda ni v tem, če kak nezadovoljen odjemalec električne energije v pismih bralcev udriha po distribucijskem podjetju , ki da naj bi na njegov račun kov... Read more »

Slovenski trg električne energije z vidika evropske energetske politike

Danes smo del evropskega energetskega sistema in ta se v skladu s strategijo evropske skupnosti še bolj povezuje v smeri enotnega evropskega energetskega trga. To velja tako za področje trgovanja kot za področje reguliranih dejavnosti (upravljanje omrežja). Cilji evropskih energetskih direktiv so odprtje pôti konkurenčnosti ter povečanje učinkovitost v proizvodnji, prenosu in distribuciji.... Read more »