Tomaž Orešič
energetski blog / energy blog

Electricity price expectations for Slovenia in 2008

Slovene companies, above all the industrial ones, for which the energy prices are of great importance, have been facing a very unpleasant electricity price rise in the last two years. More reasons have contributed to this situation and in order to predict the further development we shall examine them carefully. Generally we can set four price drivers:  the Slovene energy balance, the condi... Read more »

Dobiček v energetskih podjetjih – kaj je to?

Prav izstopajoče je splošno prepričanje glede osnovnega poslanstva energetskih podjetij. Predvsem izstopajoče drugačno od dojemanja v nam primerljivih, ‘wanna be’ primerljivih ali kar na splošno v Evropskih državah.  Glavni problem seveda ni v tem, če kak nezadovoljen odjemalec električne energije v pismih bralcev udriha po distribucijskem podjetju , ki da naj bi na njegov račun kov... Read more »

Slovenski trg električne energije z vidika evropske energetske politike

Danes smo del evropskega energetskega sistema in ta se v skladu s strategijo evropske skupnosti še bolj povezuje v smeri enotnega evropskega energetskega trga. To velja tako za področje trgovanja kot za področje reguliranih dejavnosti (upravljanje omrežja). Cilji evropskih energetskih direktiv so odprtje pôti konkurenčnosti ter povečanje učinkovitost v proizvodnji, prenosu in distribuciji.... Read more »