Tomaž Orešič
energetski blog / energy blog

Nepričakovane motnje na trgu in vpliv na nove investicije

Pred vrati je eden vsebinsko najpomembnejših dogodkov v elektroenergetski dejavnosti v regiji, letošnja tradicionalna mednarodna konferenca Eenergija07 v Mariboru. Dogodek sovpada s predlogom tretje evropske energetske zakonodaje, ki bo v naslednjem obdobju vplivala na številne diskusije o prihodnji organiziranosti energetskega sektorja. Poleg razprav o vplivu nove zakonodaje bomo na letošnji konferenci govorili o pogojih za prepotrebne nove investicije, o učinkovitosti in profitabilnosti energetskih podjetij ter o regionalnem trgu električne energije.

Smo namreč v navzkrižju vseh mogočih zunanjih vplivnih faktorjev, negotovosti in tudi presenetljivih dejanj. Naraščajoča cena nafte je po besedah vodilnih iz največjih naftnih družb bolj kot od pomanjkanja zalog posledica špekulacij. Po drugi strani je prav cena nafte po mnenju mnogih bolj vplivna, ko gre za dejanske vzpodbude za nove investicije v proizvodne kapacitete, kot celotna shema trgovanja z emisijskimi kuponi. Lahko torej bi torej posplošeno zaključili, da je bodoča zanesljivost oskrbe z energijo odvisna pretežno od špekulacij. Žal je to v neki meri tudi res, so pa gotovo še bolj oprijemljivi razlogi za skrb za zanesljivost bodoče oskrbe z električno energijo.

Ko razpravljamo o milijardah in milijardah novih načrtovanih investicij v nove proizvodne kapacitete v regiji, kot tudi v celotni Evropi, bi lahko bili kar pomirjeni za bodočo oskrbo in konkurenčnost našega bodočega enotnega energetskega trga. Kot prvo vprašanje si ob tem lahko postavimo, kdo bo izvedel vse te investicije. Od kod bo Evropa dobila vse potrebne inženirje, strokovnjake in proizvajalce opreme za načrtovan investicijski cikel v sprejemljivem časovnem okvirju? Sedanje stanje in perspektive nam ne vlivajo veliko optimizma, kot ga nakazujejo komunikacijske strategije posameznih investitorjev.

Kot drugo bi izpostavil enotni Evropski energetski trg kot osnovni cilj tako obstoječe kot predlagane nove energetske zakonodaje. Aktualne aktivnosti in ukrepi v posameznih državah članicah namreč vnašajo na trg popolnoma napačne signale za dosego prej omenjenega osnovnega cilja. Uvedene t.i. izvozne takse povzročajo motnje v celotni regiji in dajejo trgu popolnoma napačne cenovne signale in ob tem tudi nejasne investicijske vzpodbude. Postopek uvedbe tovrstnih taks lahko deluje transparenten z nacionalnega vidika in interesov, na drugi strani pa prinaša nestabilnost k celotni ureditvi trga. Uvedba izvoznih taks le teden dni pred izvedbo avkcij prav tako vnaša negotovost, nepredvidljivost in cenovne motnje v dejavnosti, kar je še teden dni nazaj veljalo za stabilno. Kako naj investitorji načrtujejo investicije z dolgoročnim značajem, če bi lahko vsaka posamezna država članica uvajala nepričakovane kratkoročne lokalne ukrepe.

Evropski energetski sektor potrebuje predvidljivo, transparentno in stabilno okolje, dobro delujoč enotni Evropski trg. Lahko le upamo, da bo energetska politika uvedena ustrezno in učinkovito v vsak nacionalni trg, brez izjem in s skupnim ciljem: zanesljivost oskrbe, trajnost in dejanska konkurenčnost.  Tomaž Orešič