Tomaž Orešič
energetski blog / energy blog

Najvišja bonitetna ocena Dun & Bradstreet za EFT Group

Po oceni Dun & Bradstreet spada EFT Group med podjetja prve kategorije, ki za financerje predstavljajo najmanjša možna tveganja pri poslovanju.

Bonitetna ocena EFT Group