Tomaž Orešič
energetski blog / energy blog

EPS: evropski standardi sada postaju imperativ

Intervju Večernje Novosti, 21.09.2015

Hans ten Berge_Sept.2015

Ubrzanim promenama i modernizacijom Elektroprivreda Srbije pokušava da uhvati korak sa pravilima Evropske unije. U skladu sa reformama, na svim nivoima poslovanja teži se uklapanju u standarde evropske elektroenergetike
V. N.| 21. septembar 2015
ELEKTROPRIVREDA Srbije krenula je u reorganizaciju, ubrzanu modernizaciju i podizanje vlastite efikasnosti. Od 1. jula kompanija je centralizovana, nije podeljena na 14 već na tri preduzeća, a vanredni napori da se prevaziđu posledice prošlogodišnjih poplava koje su napravile štetu Elektroprivredi pokazali su efekte time što se EPS održao kao stabilan sistem i tokom leta, koje su obeležile izuzetno visoke temperature koje su mogle da prouzrokuju ozbiljne probleme u funkcionisanju postrojenja i loša hidrologija. EPS je ostao pouzdan proizvođač, distributer i isporučilac električne energije svim kupcima.
Time je EPS potvrdio da su mu najvažniji poslovni partneri upravo kupci električne energije, a nacionalna elektroenergetska kompanija sada, kada i praktično kreće u projekat zamene brojila i to instalacijom najsavremenije i najkvalitetnije informaciono-komunikacione i energetske opreme u svoj sistem, koja se već koristi u zemljama zapadne Evrope, pokazuje da je pouzdan partner i renomiranim proizvođačima merne i IT opreme. Taj projekat finansira se iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke, a ceo tenderski postupak sprovodio se strogo po pravilima EBRD.
Odlučan da uhvati korak sa svetom, EPS je dobio i ocenu Međunarodnog monetarnog fonda da je preduzeće koje je najdalje otišlo u svojim reformama u javnom sektoru.
Otvorenost EPS za pozitivna međunarodna iskustva koja može da primeni i u vlastitoj reorganizaciji, u cilju prilagođavanja standardima Evropske unije, potvrđuje se i ovih dana. Izvršni direktor za poslove snabdevanja električnom energijom u EPS Tomaž Orešič imao je priliku da razgovara sa Hansom ten Bergeom, generalnim sekretarom najznačajnijeg evropskog energetskog udruženja “Eurelectric”. Razgovaralo se o trendovima u evropskoj energetici i njihovom uticaju na poslovanje energetskih kompanija, sa težištem na nove poslovne modele koji se razvijaju kao posledica ulaska digitalizacije u oblast energetike.
Sa evropskom komesarkom za transport Violetom Bulc tema razgovora je bila elektrifikacija u oblasti saobraaćaja, a zakonodavstvo Evropske unije i njegov uticaj na funkcionisanje tržišta maloprodaje električne energije bile su glavne teme sastanka sa Janom Panekom, direktorom za oblast maloprodaje električne energije u Direktoratu za energetiku pri Evropskoj komisiji. Istaknut je značaj upravljanja potrošnjom i razvojem usluga u oblasti energetske efikasnosti.
VETROPARKOVI
DA će poštovati sve standarde koji znače prilagođavanje standardima Evropske unije, EPS pokazuje i kroz planove da u narednih pet godina investira u vetroparkove i solarne parkove. Ta tehnologija jeste čistija, ali je i skuplja. Zbog te činjenice EPS ne zanemaruje termoelektrane. Elektroprivreda Srbije konstantno ulaže u ekologiju u termoelektranama, u filtere i homogenizaciju uglja, što podrazumeva da se od manje uglja dobija više energije.